AS HARKU KARJÄÄR KILLUSTIK, KIVILIIV JA TRANSPORT HARKU LUBJAKIVIMAARDLAS № 1

UUDISED

Head kliendid ja koostööpartnerid!

22.06.2023 oleme avatud Kontor, Ladu 1 ja Ladu 2 kella 8.00-13.00
23.06.2023 – ettevõte suletud
Ilusaid saabuvaid pühi!

Head kliendid ja koostööpartnerid!

Soovime kõigile ilusaid kevadpühi!
01.05.2023 oleme suletud.

Hea klient!

Alates 03.04.2023 on taas avatud LADU 1.
E-R 8.00-16.45, L-P – suletud.
Ilusat päikeselist ja teguderohket kevade jätku!

Hea koostööpartner!

AS Harku Karjäär soovib ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva!

23.02.2023 oleme avatud:
Kontor: 8.00-13.00
LADU 2: 8.00-13.00

24.02.2023 ettevõte suletud.

28.12.2022. a AS Harku Karjäär avaldas hange „Uue mobiilse purustus-sorteerimisliini ostmine“ ja kutsub hankes osalema. Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kogu teabevahetus ja pakkumuste esitamine vastavalt hanke alusdokumentides esitatud tingimustele toimub https://riigihanked.ee keskkonna kaudu.
Hange nimetus: “Uue mobiilse purustus-sorteerimisliini ostmine“
Viitenumber: 258194
Otse link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5291420/overview/activities

Hea klient!

Alates 16.12.2022 LADU 1 on kinni.
LADU 2 lahtiolekuajad:
tööpäevadel kuni 22.12.2022 kella 8.00-17.00
23.12.2022 8.00-13.45
alates 27.12.2022 avatud LADU 2 E-R 8.00-16.45.
KONTORI lahtiolekuajad:
23.12.2022 – kella 8.00-13.45.
27.12.2022-30.12.2022 – kella 8.00-16.45
26.12.2022 – ettevõte suletud
Alates 02.01.2022 töötame tavapärase graafiku järgi, v.a. LADU 1 (suletud).

Ilusaid saabuvaid pühi!

AS Harku Karjäär teavitab, et 01.12.2022. a Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega rahuldati AS Harku Karjäär projekti „Harku Karjäär AS ressursitõhususe investeering“ toetamise taotluse. AS Harku Karjäär tegeleb projektiga meetme „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine” tegevuste elluviimiseks“ abil ning soovib soetada innovaatilise mobiilse purustus-sorteerimisliini eesmärgil tõhusamalt kasutada ettevõtte ressursse ja samas suurendada tootmismahtu. Projekti kogumaksumus on 1 100 000 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude kogusumma 1 100 000 eurot.

Toetatava projekti number Struktuuritoetuse e-keskkonnas nr 20.2.02.22-00088. Maksimaalne toetuse määr 30% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 330 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood algab 01.12.2022 ja lõpeb 30.11.2024.

Hea klient!

Alates 01.09.2022 pakume lubjakivikillustikku fr 2-8 mm hinnaga 10.00 euro/tonn
Hind käibemaksuga.
Hind kehtib kuni laos kaupa jätkub või kuni 31.12.2022.

KÜSI ka kohaletoomist!

LADU 1 E-R 8.00-16.45.

Lisainfo: tel 657 1144, e-post: tellimus@killustik.ee

AS Harku Karjäär

04.05.2022 rakendusüksuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega rahuldati AS Harku Karjäär projekti taotlust.
AS Harku Karjäär projekt on saanud Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF)toetust summas 7300 eurot.
AS Harku Karjäär soovib projekti nr 2014-2020.4.03.22-0751 „AS Harku Karjäär detailse energia- ja ressursiauditi teostamine“ raames läbi viia oma tootmisprotsessi detailse energia- ja ressursiauditi, mis keskenduks tänasele ressursitarbimisele ja ressursisäästupotentsiaali tuvastamisele, erilise tähelepanuga purustamis- ja sorteerimisprotsessil ning tootmisprotsessi diiselkütuse kasutamisel.
Projekti algus 11.03.2022, projekti lõpp 31.12.2022.
Lp kliendid!
Alates 01.12.2020. a LADU 1 ja LADU 2 on avatud E-R 8.00-16.45.
L-P oleme suletud.

10.06.2019. a AS Harku Karjäär avaldas hange „AS Harku Karjäär pesuliini ostmine ja kutsub hankes osalema.  Hankemenetlus viiakse läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kogu teabevahetus ja pakkumuste esitamine vastavalt hanke alusdokumentides esitatud tingimustele toimub https://riigihanked.ee   keskkonna kaudu.

Hange: 209644 AS Harku Karjäär pesuliini ostmine. Otse link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1577734/general-info

22.04.2019.a rakendusüksuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse otsusega rahuldati AS Harku Karjäär investeerimise taotlust. AS Harku Karjäär tegeleb projektiga meetme ,,Ettevõtete ressursitõhususe” abil pesuliini paigaldamiseks ettevõtte territooriumile, eesmärgiga väärindada ettevõtte territooriumil ladustatud purustamisprotsessi käigus tekkinud mittelikviidne materjal ja toota pestud paekivikillustikku. Toetatava projekti number on struktuuritoetuse registris (SFOS) nr 2014-2020.4.03.19-0414. Toetuse summa on 200 000 eurot.

image

MIKS JUST MEIE

Aktsiaselts Harku Karjäär on asutatud 1991. aastal. Asub Tallinna lähedal, Harku ja Saue valdades.

Aastate jooksul oleme edukalt arendanud maavarade kaevandamist ja ehitusmaterjalide tootmist. Nii maavarade kaevandamisel, kui ka toodangu tootmisel kasutame uusimat tehnoloogiat ja kaasaegseid keskkonnasõbralike seadmeid, mis lubavad kasutada maavara säästlikult ja toota kvaliteetset toodangut, mis vastab Euroopa standarditele ja Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud nõuetele ja normidele.

Meie eesmärk on klientide vajaduste rahuldamine kvaliteetse ning mõõdukate hindadega kaubaga ning maavara säästlik kasutamine.

Nii ettevõtjatele, kui ka eraiskutele pakume erinevate fraktsioonide valikuga pae- ja graniitkivikillustik, müüme ka lõhatud paekivi, kiviliiva ja täitepinnast. Kauba kohaletoomist teostame autotranspordiga.

MEIE TÖÖ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

MEIE TOODANG

Kaevandamine

Kaevandame Harku lubjakivimaardlast kõrgmargilist lubjakivi. Sellest toorainest toodame erinevate fraktsioonide valikuga killustikku.

Tootmisohje sertifikaat

21. detsembril 2005. a Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutuse poolt oli esmakordselt väljastatud tootmisohje sertifikaat, mis tõestab, et AS Harku Karjääris valmistatavad täitematerjalid on iseloomustatud Euroopa standarditega ning tootmine vastab tootmisohjele. Tootmisohje sertifikaat nr 1504-CPR-0280 oli väljastatud 26. oktoobril 2016. aastal ja kehtiv.

KVALITEEDISTANDARDID

Tootmise käigu ja toodangu kvaliteedi üle meie ettevõttes toimub igapäevane pidev kontroll.
Killustiku kvaliteedi põhinäitajad määratakse atesteeritud laboris ning vastavad Euroopa ühtlustatud standardite nõuetele:

EN 12620 : 2002 + A1:2008«Betooni täitematerjalid»
EN 13043 : 2002 + AC:2004«Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid»
N 13242 : 2002 + A1:2007«Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid»
EN 13450 : 2002 + AC 2004«Raudteeballasti täitematerjalid»

Killustiku keskmisemad füüsika-mehaanilised näitajad on järgmised:

PlaatsustegurFl15
KujutegurSl15
Los Angelese tegurLA25-30
Massi kadu külmutamisel ja sulatamisel (< 2%)F2
Terade tihedus2,6 мг/м3
Veeimavus1,3%-1,5%

TOOTED JA TEENUSED

AS Harku Karjäär töötab aastaringselt ning sõltumata ilmastikust pakub lubjakivist killustikku ja muud materjale ja ka kohalevedu.

 

* – ga märgistatud, toodetele/teenustele lepingulistele klientidele hinnaalandus ei kehti (v.a. 100 tonni ettemaksuga ostmisel rakendatakse ühekordne 5% hinnaalandus).
** – hinnaalandus ei kehti

Erinevaid allahindluseid ei summeerita.

 

Transpordi tellimisel: Kui autole ei laeta täiskoormat (alla auto kandevõimet), siis ühe reisi kohaletoomine maksab nagu oleks laaditud täiskoorem.

Toodame teedeehituses kasutatavad erinevad segud. Küsige lisainfo, saates meile hinnapäringu tellimus@killustik.ee .

HIND (EUR/tonn)

Hinnad toodetele ja teenustele

Alltoodud hinnad kehtivad alates 01.10.2022.

KäibemaksutaKäibemaksuga
Lubjakivikillustik
0-10 mm *4.505.40
0-16 mm *6.507.80
0-31,5 mm*5.506.60
0-63 mm10.5012.60
4-8 mm16.0019.20
4-8 mm (pestud)15.0018.00
2-8 mm (pestud)10.0012.00
4-16 mm ja 8-16 mm15.5018.60
4-32 mm ja 4-63 mm14.5017.40
16-32 mm ja 32-64 mm14.0016.80
lubjakivikillustiku segud(ettetellimisel)*9.0010.80

Lubjakivi
Lõhatud lubjakivi 0-500 mm8.5010.20
Lõhatud lubjakivi 0-1500 mm8.009.60
Kiviliiv*3.504.20
Kiviliiv 0.063-4 mm5.006.00
Kiviliiv 1-4 mm5.006.00
Kiviliiv 0-1,4 mm (tellimisel)*4.505.40
Kivi kollane 0-500 mm6.007.20
Täitepinnas**2.503.00

Graniitkillustik*
0-4 mm16.0019.20
4-8 mm 25.0030.00
16-32 mm20.0024.00
Püsijäätmete (sh pinnas, kivid jms) vastuvõtt alates 26.07.2022
Alates 26.07.2022. a võtame püsijäätmeid vastu. Lisainfo saamiseks palume pöörduda e-posti teel info@killustik.ee. Püsijäätmete vastuvõtuks esitakse taotlus min 1 tööpäev ette e-postile: info@killustik.ee

Looduslik täitepinnas**2.503.00
Kivine pinnas **5.506.60
Transporditeenused
NB! Tellimine min. 2 tööpäeva ette. Kui ühe koorma tellimus on alla kalluri kandevõimet, veohind on arvestatud kalluri kandevõimega.

500 tonni ja veokaugusega üle 15 km0.21 EUR/tonn/km0.252 EUR/tonn/km
alla 500 tonni või veokaugusega ≤ 15 km0.25 EUR/tonn/km0.30 EUR/tonn/km
Veoauto haagiseta (kuni 13 tonni)35.00 EUR/tund42 EUR/tund
Veoauto (kuni 30 tonni)50.00 EUR/tund60 EUR/tund

TELLIMUS

Lugupeetud kliendid!

NB! Mõned tooted võivad olla väljamüüdud, seega palume enne transpordi saatmist karjääri uurida materjali olemasolu laos.

Tellimusvormi täitmisel palume lisainfos jätta tarnepäeva ja kellaaega ning muu objektiga seotud info.

Transpordi tellimisel palume esitada tellimus vähemalt 2 tööpäeva enne planeeritavat tarnepäeva. Kuna vorm ei luba arvestada kõikvõimalike variante transpordiga, saadetakse teie tellimuse kohaselt ettemaksu arve, kus transpordimaksumus on õige. Juhul, kui teie tellimusele kahe tunni jooksul või tööpäeva lõpuni ei tule meilt vastus, võtke palun meiega ühendust.

NB! Transpordi tellimisel: Kui autole ei laeta täiskoormat (alla auto kandevõimet), siis ühe reisi kohaletoomine maksab nagu oleks laaditud täiskoorem.

NB! Seal, kus on pandud C-kategooria veokite sissesõitmise keelumärgid või massipiirangud (sh. ka erateed), palume arvestada, et ilma KOV või tee omaniku veoloata toodangut kohale ei toimetata.

Marsruutide, tarnepäevade, autode ja muu andmete täpsustamiseks võtke ühendust meie müügiosakonnaga, kas tellimus@killustik.ee või tel. 657 1144.